1

CZ 18-0234-1288 He

Otec „PitBull“ jeden z nejlepších ročních holubů sezóny 2015! Jako roční 12 cen, včetně dvou závodů nad 500 km. 11. cenu umístil i z extrémně horkého Wertheimu 562 km.

Otec „PitBulla“, holub „Van Hove“ je momentálně jeden z nejchovnějších holubů na holubníku!

Matka „PitBulla“ vynikající závodnice „1310“, jako roční 7. cenu v rámci Mor. Střed z Wertheimu 562 km proti 4.134 holubům + umístěný Leverkusen 746 km. Ve dvou letech 12 cen a další špičkové umístění nejenom na DT. Letěla 7. cenu (první na holubníku) z Celomoravského Chebu proti 31.277 holubům! Jde o dceru Olympijského holuba v kategorii „C“ z Budapeště holuba „6533“, mj. ve 3 letech super Eso Moravy Střed – jediný holub umístil všech 9 závodů (na první závod nasazeno více jak 9.600 holubů).

Hnízdní bratr „PitBulla“ vychoval vítězku loňského finálového závodu v Tatrách 520 km! Bratr „PitBulla“ dvouletý holub č. 1539 se stal v roce 2017 1. Super Eso Moravy Střed a je kandidát pro Olympiádu v Polsku 2019!

Další roční sestra jménem „JustFly“ umístila jako roční 12 závodů, mj. 3. cenu z Katowického Memoriálu proti 28.131 holubům!

Nejlepší roční holubice na holubníku číslo „393“ je také dcera „Van Hoveho“, umístila 12 cen, z Katowického Memoriálu získala 2. cenu proti 28.131 holubům, stala se 1. Eso holubicí OS Uničov, 2. Eso roční OS Uničov, 4. Eso holubice ČR, 5. Eso ročních ČR (nejlepší holubice).

„Van Hove“ je i otcem dvou holoubat, která letos letěla 127. a 165. cenu ve finálovém závodě Algarve Golden Race proti 2.132 holoubatům. Zároveň se stala 72. a 85. celkovým Esem TS!

 

Matka nabízené holubice je vynikající dálkařka „1258“, od dvou let umísťuje i Moravskou klasiku Oostende. Na svém kontě ji má 4x!

Jde o matku vynikající závodnice č. „483“, vítězku Wertheimu v rámci Moravy Střed proti 4.275 holubům, ve dvou letech dále umístila Mayen 723 km, Band Bendheim 774 km a Oostende 1007 km, celkem umístila 11 závodů a 5.046 vítězných km!

2

CZ 18-0234-1352H

Vnuk „Banderase“, který byl 2. Eso Moravy dlouhých tratí 2016, mj. jde o vítěze Moravského Knokke proti 2.922 holubům!

Holoubě krevně vedeno na „Toniho“, mezi nejlepší potomky patří:

„Blue Toni“ (syn) – trojnásobný reprezentant, vítěz zlaté medaile EV Brno 2014.
„Dark Toni“ (syn) – vítěz Moravského závodu Cheb 2012 proti 29.228 holubům, vítěz stříbrné medaile Olympiáda Nitra 2013.
„Banderas“ (syn) – vítěz Moravského závodu Knokke 2016 proti 2.922 holubům.
„Hattrick“ (vnuk) – vítěz Moravského závodu Krajková 2018 proti 28.131 holubům.
„Ella“ (vnučka) – vítězka Moravského závodu Duisburg 2018 proti 4.816 holubům.

3

CZ 18-0234-1374H

Přímý sourozenec 1. Esa testovací stanice Mazury v Polsku ( +1200 ks na začátku ).

Otec je poslední odchovaný syn základní chovné „Sudorky“

 

Matka je skvělá závodnice s mj. 2. cenou ze závodu Leverkuse 746 km v rámci Moravy Střed proti 1.454 holubům!

4

CZ 18-0234-1375He?

Otec orig. Gaby Vandenabeele syn „Rudyho“!

Ten se v chovu již začíná prosazovat, první odchovaný syn umístil jako roční 13 závodů, z toho několik závodů ve špici závodního pole! Roční dcera umístila 9 závodů, byla zastavena z důvodu vyhození posledních letek.

 

Matka „Paluliena“ je vynikající závodnice, která měla ve dvou letech 14 cen! Tato holubice uměla od 100 km do 800 km ve špici. Holouběcí sameček syn „Paulieny“ letos vyhrál první holouběcí závod proti 1.777 holoubatům! Dcera jménem "Orphee Des Blins" umístila z finálového závodů v SAMDPR 193 cenu a stala se 59. Esem celé testovací stanici.

5

CZ 18-0234-1379He

Otec „Santos“, vynikající holub, reprezentant na středoevropské výstavě v Brně!

Jako roční se stal 1. Eso Moravy střed krátkých a středních tratí, jeho otec „P504“ také 1. Eso Moravy střed krátkých a středních tratí je synem Olympijského holuba „Toppera“ z Poznaně v kategorii „D“.

Z matčiny strany je „Standos“ vnukem „Staré dámy“, tato holubice do svých 6 let nalétala 67 cen a 22.823 vítězných km. Jde o dceru dalšího Olympionika z Polska „Krecka“.

„Santos“ je otcem vynikající závodnice č. „461“, která již jako roční umístila 15 cen! Další roky k tomu přidávala vždy více jak 12 cen ročně! Letos vyhrála ZZ Duisburt proti 4.816 holubům!

„Santos“ je i otcem letošních skvělých ročních holubů, např. „212“ roční 14 cen 11. Eso ročních ČR, „231“ 6. Eso ročních ČR 2018, „230“ roční 11 cen.

 

Matka „Megie“ je přímá dcera „Falca“ s šesti prvními cenami. „Megie“ je matka od „Barona (16-1625) jednoho z nejlepších dvouletých závodníků, jako holoubě umístil 5cen, roční 11cen, dvouletý 14cen, z toho řadu špičkových, mj. 4. cena Krajková 348 km proti 3.237 holubům, 5. cena Krajková 348 km proti 348 km, 5. cena v Moravě Střed Eisenach 529 km proti 3.177 holubům, 7. cena v Moravě Střed Wertheim 562 km proti 3.701 holubům!

6

CZ 18-0234-1387H

Otec „Baron“ (16-1625) jedn z nejlepších dvouletých závodníků, jako holoubě umístil 5cen, roční 11cen, dvouletý 14cen, z toho řadu špičkových, mj. 4. cena Krajková 348 km proti 3.237 holubům, 5. cena Krajková 348 km proti 348 km, 5. cena v Moravě Střed Eisenach 529 km proti 3.177 holubům, 7. cena v Moravě Střed Wertheim 562 km proti 3.701 holubům!

 

Matka je přímá sestra „Tokia“, holouběte, které letělo 4. cenu ve finálovém závodě Derby Arona 2015! Její otec je orig. Gaston Van De Wouwer vnuk „Kaasboera“. Matka „Trix“ je první Eso stanice Trix z roku 2013!

7

CZ 18-0234-1388H

Otec „Baron“ (16-1625) jedn z nejlepších dvouletých závodníků, jako holoubě umístil 5cen, roční 11cen, dvouletý 14cen, z toho řadu špičkových, mj. 4. cena Krajková 348 km proti 3.237 holubům, 5. cena Krajková 348 km proti 348 km, 5. cena v Moravě Střed Eisenach 529 km proti 3.177 holubům, 7. cena v Moravě Střed Wertheim 562 km proti 3.701 holubům!

 

Matka je přímá sestra „Tokia“, holouběte, které letělo 4. cenu ve finálovém závodě Derby Arona 2015! Její otec je orig. Gaston Van De Wouwer vnuk „Kaasboera“. Matka „Trix“ je první Eso stanice Trix z roku 2013!

8

CZ 18-0234-1394He?

Otec „Magnum“ vynikající vnuk „Blue Toniho“, již jako roční umístil z 15 nasazení 15 závodů. Má řadu špičkových cen, které zakončil v letošní sezóně vítězstvím v rámci Moravy Střed ze závodu Eisenach 529 km proti 3.177 holubům!

 

Matka dcera „Santose“ 1. Esa Moravy Střed krátkých a středních tratí, účastníka Středoevropské výstavy v Brně 2014. „Santos“ je otec vynikající závodnice č. „461“, která již jako roční umístila 15 cen! Další roky k tomu přidávala vždy více jak 12 cen ročně! Letos vyhrála ZZ Duisburt proti 4.816 holubům!
Zároveň jde i o přímou sestru skvělých ročních závodníků, jako jsou „212“ roční 14 cen 11. Eso ročních ČR, „231“ 6. Eso ročních ČR 2018, „230“ roční 11 cen.

9

CZ 18-0234-1395H

Otec vynikající závodník „Blacky“, který má ve svých třech letech na kontě celkem 39 cen, z toho řadu špičkových i na delších závodech, jako například 7. cenu z Chebu 365 km proti 2.135 holubům, 7. cenu v rámci Moravy Střed ze závodu Wertheim 562 km proti 4.499 holubům apod.

„Blacky“ se stal 3. Super Esem Moravy Střed 2017!

 

Matka nabízeného holouběte je „Justfly“ roční super závodnice se 12 cenami, letěla mj. i 3. cenu z Katowického Memoriálu 2018 proti 28.131 holubům! Jde opět o dceru špičkové páry „Van Hove“ a „Magdy“!

10

CZ 18-0234-1396H?

Otec vynikající závodník „Blacky“, který má ve svých třech letech na kontě celkem 39 cen, z toho řadu špičkových i na delších závodech, jako například 7. cenu z Chebu 365 km proti 2.135 holubům, 7. cenu v rámci Moravy Střed ze závodu Wertheim 562 km proti 4.499 holubům apod.

„Blacky“ se stal 3. Super Esem Moravy Střed 2017!

 

Matka nabízeného holouběte je „Justfly“ roční super závodnice se 12 cenami, letěla mj. i 3. cenu z Katowického Memoriálu 2018 proti 28.131 holubům! Jde opět o dceru špičkové páry „Van Hove“ a „Magdy“!

11

CZ 18-0234-1397He

Otec výborný roční holub, přímý syn „Banderase“, umístil 13 závodů a 4.895 km (5 x ve 2%), mj. 45. cenu z Eisenachu 529 km v konkurenci Moravy Střed proti 3.177 holubům. V cenách letěl i Dusiburg 769 km. Jde o spolupráci s holubníkem Herbots Gebr., jeho matka je dcera „Yvana“.

 

Matka je dcera „170“ přímý bratr „Toniho“, bývalý výborný závodník s 2 x 1. cenou, otec třech vítězů závodů! Ten byl pářený na vynikající dceru „Blue Toniho“, ta vychovala mj. 1. Eso holoubě OS 2016, dále vychovala „Magnuma“ (16-1459), jako roční 15/15 cen, letos vítěz v rámci Moravy Střed závodu Eisenach 529 km proti 3.177 holubům!

12

CZ 18-0234-1398H

Otec výborný roční holub, přímý syn „Banderase“, umístil 13 závodů a 4.895 km (5 x ve 2%), mj. 45. cenu z Eisenachu 529 km v konkurenci Moravy Střed proti 3.177 holubům. V cenách letěl i Dusiburg 769 km. Jde o spolupráci s holubníkem Herbots Gebr., jeho matka je dcera „Yvana“.

 

Matka je dcera „170“ přímý bratr „Toniho“, bývalý výborný závodník s 2 x 1. cenou, otec třech vítězů závodů! Ten byl pářený na vynikající dceru „Blue Toniho“, ta vychovala mj. 1. Eso holoubě OS 2016, dále vychovala „Magnuma“ (16-1459), jako roční 15/15 cen, letos vítěz v rámci Moravy Střed závodu Eisenach 529 km proti 3.177 holubům!

13

CZ 18-0234-1407H

Otec vynikající závodník „Fahle 460“, tento holub letí výborně již od ročního! Na svém kontě má již 46 cen! Letos měl mimořádně vydařenou sezónu, když se mu podařilo hned v úvodu vyhrát v oblasti závod Rakovník 260 km. Později k tomu přidal další první cenu ze závodu Eindhoeven 889 km kdy dolétl na holubník po více jak 14 hodinách letu!

Jde o hnízdního bratra holubice, která se stala 1. Time Esem v testovací stanici Talent Quatro 2014!

Dcera od „Fahle 460“ již dokázala vyhrát první cenu ze závodu!

 

Matka je dvouletá holubice, dcera „Black Hardyho“ orig. holuba z holubníku Hardy Krügera. Tento vynikající holub za velmi krátkou dobu dokázal vychovat již tři vítěze závodů, mj. je otcem špičkového dvouletého holuba „16-1699“, který umístil z 15 nasazení 14 cen na závodech od 200 do 750 km a stal se 3. Super Esem ČR 2018! Mj. vyhrál v rámci Moravy Střed závod Schweinfurt 505 km proti 4.103 holubům, 2. cenu měl ze závodu Cheb proti 5.241 holubům!

14

CZ 18-0234-1424H?

Otec „Blue Power“ je přímý syn základního „Blue Toniho“, jako roční umístil 12 závodů a jde o hnízdního bratra 1. Eso holouběte OS 2017! Matka od „Blue Powera“ je holubice z holubníku Hardy Krügera a jde od dceru „Balista“ 1. Národní Poitiers 678 km! Její matka je super chovná „Nelly“.

Letos nejlepší holoubě na holubníku je vychované z holubice „Blue Nelly“, z 6 nasazení umístilo 5 závodů a všech 5 do 15. místa v oblasti proti +-2000 holubům!

 

Matka je roční dcera „Black Hardyho“, která umístila 11 závodů. Jde o přímou sestru „Charme Looka“, který byl 38. Eso Hot Spotů v SAMDPR 2018! Matka je dcera „Toniho“ a „Sudorky“!

15

CZ 18-0234-1426

Otec skvělý závodník, letos se 13 cenami, je hnízdní bratr „Binga“ vítěze Katowického Memoriálu 2017 proti 30.177 holubům. „Bingo“ nejenom že vyhrál Katowický memoriál, ale v průběhu sezóny přidal ještě 1. cenu Mor. Střed z Krajkové proti 6.899 holubů a 1. cenu v pásmu z Krajkové proti 1.255 holubům!

Matka je dcera syna „Rudyho“ od Gaby Vandenabeele. Ten se v chovu již začíná prosazovat, první odchovaný syn umístil jako roční 13 závodů, z toho několik závodů ve špici závodního pole! Syn „Rudyho“ byl pářený na nejlepší chovnou dceru „Blue Tohiho“, ta vychovala mj. 1. Eso holoubě OS 2016, dále vychovala „Magnuma“ (16-1459), jako roční 15/15 cen, letos vítěz v rámci Moravy Střed závodu Eisenach 529 km proti 3.177 holubům!

 

Matka nabízeného holouběte umístila jako roční 9 cen, později byla zastavena z důvodu vyhození posledních letek.

16

CZ 18-0234-1434

Otec „Boomber“ je syn základního „Blue Toniho“, patří k oporám holubníku! Letos vyhrál závod Krajková 348 km proti 2.529 holubům a měl řadu cen do 10tého místa na oblasti! Skvěle zaletěl i Katowický Memoriál ze kterého získal 13. cenu proti 28.131 holubům!

 

Matka vnučka „Toniho“ je přímá sestra „Paulina“, který mj. letěl 2 x 1. cenu!

 
 

Copyright © 2017 JohnyF