1

16-CZ-0234-1814 H?

Otec „Santos“, vynikající holub, reprezentant na středoevropské výstavě v Brně!

Jako roční se stal 1. Eso Moravy střed krátkých a středních tratí, jeho otec „P504“ také 1. Eso Moravy střed krátkých a středních tratí je synem Olympijského holuba „Toppera“ z Poznaně v kategorii „D“.

Z matčiny strany je „Standos“ vnukem „Staré dámy“, tato holubice do svých 6 let nalétala 67 cen a 22.823 vítězných km. Jde o dceru dalšího Olympionika z Polska „Krecka“.

„Santos“ je otec holubice „461“, která jako roční umístila 15 závodů a ve dvou letech k tomu přidala dalších 12 závodů. Jde o 6. Eso holubici ČR 2016!

Matka nabízeného holouběte je přímá dcera „Blue Toniho“, zlatý medailista ze středoevropské výstavy v Brně v kategorii „H“. Jde o jednoho z nejlepších holubů v historii. Reprezentoval ČR na třech mezinárodních soutěžích!

„Blue Toni“ byl pářený na dceru „Brutuse“, zlatý medailista ze středoevropské výstavy v Budapešti v kategorii „A“. Tato holubice „1271“ letěla 2 x 1. cenu a jako roční vyhrála 1. cenu v Moravě Střed ze závodu Wertheim 562 km proti 4.145 holubům! Její matka byla výborná holubice „54“, dcera dalšího vynikajícího závodníka „4111“, který byl v páře opět na dceru „Toniho“ a „Olympic“.

Holoubě „1813“ v sobě nese krev mých nejlepších závodníků v páření nejlepší na nejlepší!

Matka nabízeného holouběte „801“ je matkou 1. Esa holoubat OS Uničov 2016, holoubě „1679“ letělo 1., 2., 12. a 16. cenu v konkurenci OS (1792 – 2712 holoubat)! Další dvě děti po této super holubici letěly 2., 17., 20. a 26. cenu!

2

16-CZ-0234-1845 H

Na holoubě je vypracovaný DNA certifikát!

Otec „Blue Toni“, zlatý medailista ze středoevropské výstavy v Brně v kategorii „H“, bronzový medailista z Budapeště v kategorii „B“. Fenomén a ikona mého chovu, již jako holoubě byl 1. Eso oblasti, roční 1. Eso roční holub oblasti! Do roku 2014 umístil 55 cen, z toho 2 x 1. cenu z Krajkové a Chebu v konkurenci Moravy Střed proti více jak 7000 holubů! Celkově 13 x do 10 místa OS!

Beze sporu jde o jednoho z nejlepších holubů v historii. Reprezentoval ČR na třech mezinárodních soutěžích!

Matka dcera zlatého medailistu z Budapeště „Kid Dynamita“, ten byl pářený na dceru „Dark Toniho“, tedy bratra „Blue Toniho“.

Holoubě vychováno z nejlepších holubů ČR za poslední roky! 3 x 1. Národní Eso holubi v rodokmenu!

3

16-CZ-0234-1807 H

Skvělá nabídka, otec vynikající „6533“ – 1. Eso a 1. Super Eso Moravy střed 2013 (pro zajímavost uvádím, že jako jediný holub z celé Moravy Střed dokázal umístit všech 9 společných závodů – na první závod bylo nasazeno téměř 10 tisíc holubů!), Olympionik z Budapeště v kat. „C“!

Výkony „6533“:
1e / 543 hol. 746 km
4e / 6658 hol. 365 km
5e / 585 hol. 723 km
8e / 7008 hol. 327 km
8e / 611 hol. 723 km
15e/ 7806 hol. 327 km
17e/ 32435 hol. 365 km
19e/ 29171 hol. 365 km

Otec špičkové holubice „1310“, jako dvouletá umístila 12 cen, nalétala více jak 4.600 km a stala se 3tí Eso holubicí OS Uničov.

Výkony „1310“:
6e / 2545 hol. 529 km
7e / 31277 hol. 349 km
7e / 4145 hol. 562 km
17e/ 2617 hol. 260 km
27e/ 4049 hol. 562 km

„1310“ je babkou loňské vítězky v Tatra-Derby!

„6533“ je otcem od dvouletého „530“ – 1. Super Eso Moravy Střed 2016!

„530“ umístil v roce 2016 11 cen a 5023 km, mj. Mayen 723 km, Bad Bendheim 774 km a Leverkusen 749 km!

Výkony „530“:
19e / 917 hol. 562 km
22e / 2563 hol. 186 km
26e / 2753 hol. 186 km
32e / 991 hol. 562 km

Ze sestry „6533“ byla loni vychována holubice č. „93“, která letos umístila jako roční 13 cen a 4.500 km ( 2 x přes 500 km ), „93“ je zase matkou špičkové holubice „488“

Výkony „93“:
6e / 2463 holubů 348 km
7e / 1468 holubů 365 km
15e / 2545 holubů 529 km
16e / 965 holubů 521 km
22e / 2648 holubů 186 km
22e / 1974 holubů 365 km
60e / 6617 holubů 365 km

Výkony „488“:
V sezóně 2016 3x první na holubníku
3e / 1962 holubů 348 km
6e / 1819 holubů 746 km
10e / 3988 holubů 723 km

Z další sestry „6533“ byl vychován skvělý závodník „372“, účastník Středoevropské výstavy v Brně v kategorii dlouhých tratí!

Krev holuba „6533“ je výborná nejenom u mě, ale i na několika ostatních holubnících! Jde o jednoho z nejchovnějších holubů u mě na holubníku!

Matka holouběte „1807“ je vítězka loňského těžkého finále v Nitře 465 km s 10 minutovým náskokem!

4

16-CZ-0234-1781 He

Otec „Fenomenal“, syn nejchovnější dcery „De Fenomenale“, je výborný chovný holub.

Otec holubice „6605“ – 3. Eso holubice ČR

Otec „6553“ – 2 x 1. cena!

Otec „562“ – na holubníku kamaráda Pavla Širgla v sezóně 2016 7 x 1. na holubníku!

Matka „Lucky 13“, Olympionička z Budapeště v kategorii ročních! Pochází z rodiny špičkových holubů!

Jako roční umístila všech 15 závodů!

5

16-CZ-0234-1725 He

Otec „467“ vychovaný z fantastického dálkaře „Tonise“ - syn „Toniho“ a „Sudorky“, ten byl pářený na další skvělou dálkařku od Chytilů „1369“ vítězku dvou závodů nad 700 km!

„467“ je otec 8. ceny ve finále „Race Spiš“ 2015!

Matka je fenomenální dálkařka „Olympic 28“, Olympionička z Budapeště, 1. Eso ČR Olymp. „E“ s rekordním koeficientem 14,98!

První odchov z „Olympic 28“ u mě na holubníku se ukázal skvěle!

První dva sourozence nabízeného holouběte jsem poslal do testovací stanice „Balcanic Fair-Play“ v Rumunsku. Z velmi těžkého finále doletěla 46. a 57. z 520 km!

Další dva sourozenci umístili v holouběcí sezóně 6., 7., 8., 15 cenu proti více jak 2300 holoubatům!

6

16-CZ-0234-1731 He

Otec „Brutus“ vynikající sprinter, vítěz Zlaté medaile na Středoevropské výstavě v Budapešti, kategorie krátkých tratí, reprezentant na Olympiádě v Nitře!

Přímý bratr „Brutuse“ holub „Krecek“ reprezentant na Olympiádě v Poznani v olymp. „D“.

Další přímá sestra „Brutuse“ holubice č. 1387 patřila mezi opory závodního týmu a to především na delších závodech. Stala se nejvýkonnější holubicí OS Uničov 2014, když umístila 13 tratí a nalétala 5300 km. V sezóně 2015 se stala 1. Eso holubicí OS!

Výsledky „Brutuse“:
1e / 2718 hol. 271 km
1e / 1341 hol. 216 km
1e / 605 hol. 216 km
2e / 3769 hol. 246 km
2e / 2387 hol. 260 km
3e / 2565 hol. 365 km
3e / 2739 hol. 246 km

„Brutus“ byl nejenom vynikající závodník, ale i skvělý chovný holub!

Jeho dcera letěla 125. cenu ve finálovém závodě 500 km v Číně proti 2700 holoubatům 2011!

Další dvě špičkové dcery č. „1270“ a „1271“ výborně závodili jako roční, mj. se jim podařilo získat 1. a 2. cenu v rámci Moravy střed ze závodu Wertheim 562 km proti 4145 holubům!

Matka je skvělá holubice z holubníku Van Hove-Uytterhoeven, dcera „Shinji-San“ s 1. Národní cenu Bourges proti 40.902 holubům!

Sestra nabízené holubice jako roční 10 cen a 5. Eso roční holub OS, ve dvou letech 12 cen a 3. Eso holubice OS!

7

16-CZ-0234-1531

Otec „170“ přímý bratr „Toniho“, bývalý výborný závodník s 2 x 1. cenou, otec třech vítězů závodů!

Matka orlg. Chytil, dcera „Miss Budapest“, která byla pářena na svého otce, syna „298“.

První dvě mladé odchované z této páry letěla skvěle a měla 5/5 a 4/4, 3 x do TOP 8 v závodech OS!

8

16-CZ-0234-1802 He

Otec „Gaston 113“ vynikající chovný holub, vnuk světového „Kaasboera“!

Otec od takových borců jako
„42“ – ve třech letech 32 cen!
„1575“ – dvouletý 10 cen, tříletý 12 cen!
„619“ – jako roční 1. cena v Moravě Střed ze závodu Eisenach 529 km proti 4475 hol.
„2040“ – špičkový roční holub, 1. cena ze závodu Cheb 365 km proti 2039 hol.
„625“ – 4 x do TOP 13 v OS!
„Tokio“ – 4. cena ve finále testovací stanici Derby Arona Tenerife, 4. Eso stance! Výhra 15.000 EUR!

Matka „Ace Trix“, matka od výše zmiňovaného „Tokia“ a nejlepší roční holubice na holubníku „2130“ – 2. Eso ročních OS 2016!

Holoubě je přímým sourozencem „Tokia“ – Derby Arona!

9

16-CZ-0234-1803 H

Otec „Gaston 113“ vynikající chovný holub, vnuk světového „Kaasboera“!

Otec od takových borců jako
„42“ – ve třech letech 32 cen!
„1575“ – dvouletý 10 cen, tříletý 12 cen!
„619“ – jako roční 1. cena v Moravě Střed ze závodu Eisenach 529 km proti 4475 hol.
„2040“ – špičkový roční holub, 1. cena ze závodu Cheb 365 km proti 2039 hol.
„625“ – 4 x do TOP 13 v OS!
„Tokio“ – 4. cena ve finále testovací stanici Derby Arona Tenerife, 4. Eso stance! Výhra 15.000 EUR!

Matka „Ace Trix“, matka od výše zmiňovaného „Tokia“ a nejlepší roční holubice na holubníku „2130“ – 2. Eso ročních OS 2016!

Holoubě je přímým sourozencem „Tokia“ – Derby Arona!

10

16-CZ-0234-1783 H

Otec vynikající chovný syn „Sudorky“, holub do roku 2014 choval na holubníku Aleše Truhláře. Jeho odchov se výrazně prosazoval v konkurenci OS Zlín, mj. nevýkonnější holub oblasti roku 2013, další syn letěl 2. cenu proti téměř 10.000 holubům apod.

První odchovaná dcera na mém holubníku letěla jako roční 11 cen !

Matka nabízeného holouběte je modrá dcera zlaté páry „Toni“ a „Olympic“! Je sestrou takových borců jako je „Blue Toni“ a „Dark Toni“.

Holoubě č. „P172“ vychované z této páry se letos stalo 2. Eso Portugal Derby!

11

16-CZ-0234-1835 H

Otec holouběte je bývalý špičkový závodník a chovný holub Františka Slováčka holub č. „De 62“, vítěz Olympijských kategorií v rámci ČR „D“ a „H“. Účastník středoevropské výstavy!

„De 62“ je otcem vítěze Celomoravského Chebu 2013 holuba č. „553“ proti 41.284 holubům!!

Na mém holubníku „De 62“ vychoval holuby „421“, „571“ a je dědem špičkového „Devila“!

Matka nabízeného samečka je vynikající chovná holubice „Bliksem Van Hove“, je o dceru jednoho z nejlepších chovných synů slavného „Bliksema“, který chová na holubníku Van-Hove Uytterhoeven!

Z druhé strany jde o vnučku základního chovného „Jonge Bange II.“. Holubice „Bliksem Van Hove“ je sestra několika špičkových závodnic u Van Hoveho!

U mě vychovala několik vynikajících potomku, dále její děti se prosazovali i v testovacích stanicích!

Například holub „Mr. Kodl“ letěl 5. cenu z Hot Spotu v Jihoafrické testovací stanici SAMDPR, další potomek umístil 46. cenu ve finále Belgian Master!

Největší úspěch byl dosažen s vnukem „Bliksem Van Hove“ v Čínské testovací stanici „China Boyuan One loft racing“ a to vítězstvím ve velmi těžkém finálovém závodě 480 km (naskladněno bylo přes 5.400 ks)!

12

16-CZ-0234-1871 H

Otec „Black Hardy“ posila od německého špičkového chovatele Hardy Krügera. Jde o vnuka základního chovného holuba „Black Powera“ a vnuka jeho syna Olympionika „Black Pearl“!

První odchov je vynikající, syn „1699“ se stal 2. Eso holoubětem oblasti OS Uničov 2016, když umístil 1., 14. a 20 cenu v konkurenci OS (2370 – 2712 holoubat)!

Matka nabízeného samečka je jedna z nejlepších dcer „Dark Toniho“, mj. matka špičkového „Devila“ – 2. Super Eso OS, vítěz nejtěžšího Chebu v sezóně v obrovském vedru a jižním větru vyhrál s téměř 7. minutovým náskokem!

13

16-CZ-0234-1840 H

Otec „206“ nejlepší syn „Dark Toniho“, otec „429“ v sezóně 2016 jako dvouletý umístil 13 závodů!

Matka „599“ přímá sestra „Banderase“ – 1. Národní Oostende 1007 Km proti 2.922 holubům! Přímá dcera super chovného „Toniho“, ten byl pářený na dceru hvězdného „Yvana“ od Herbots Gebr.

Holoubě „1840“ je krevně vedeno na základního chovného „Toniho“

Potomek této páry letěl v sezóně holoubat 2. a 8. cenu v konkurenci OS (1792 – 2438 holoubatům)!

14

16-CZ-0234-1870 He

Matka holouběte je jedna z nejlepších dvouletých závodnic „462“, která jako roční umístila 14 cen a ve dvou letech k tomu přidala dalších 11 cen, mj. Wertheim 562 km, Bad Bentheim 774 km, Leverkusen 746 km a Rottendorf 521 km!

Otec od špičkové „462“ byl výborný závodník, vnuk „Toniho“ a „Olympic“, kterého mi bohužel na jaře zabil dravec. Ten byl pářený na „Starou Dámu“, která za svůj život umístila 67 cen a získala 3 x 1. cenu!

15

16-CZ-0234-1850 He

Otec „2002“ nadějný závodník, který jako roční umístil 10 cen! Jde o syna „Blue Toniho“, ten byl pářený na vítěze Olympiády v Nitře!

Matka „2059“ je vnučka výborného chovného „Gastona 113“ v kombinaci vynikající „Lady Sovereign“, dceru „Kolera“ a „Sudorky“

16

16-CZ-0234-1851 He

Otec „2002“ nadějný závodník, který jako roční umístil 10 cen! Jde o syna „Blue Toniho“, ten byl pářený na vítěze Olympiády v Nitře!

Matka „2059“ je vnučka výborného chovného „Gastona 113“ v kombinaci vynikající „Lady Sovereign“, dceru „Kolera“ a „Sudorky“

17

16-CZ-0234-1854 H

Otec „Koopman“ je překvapení letošní sezóny. Vynikající roční holub, který i přes své zranění způsobené dravcem v prostředku sezóny dosahoval skvělých výsledků!

Jde o syna „Gerarda“ orig. holuba od Koopmana, otce „Stelly“ – 1. Národní Eso holubice ČR!

Matka „Koopmana“ je nadějná chovná holubice z holubníku Lens Jules z Belgického Putte! Jde o dceru základního chovného „Binga“!

Matkou nabízeného samečka je vnučka „Dark Toniho“

18

16-CZ-0234-1863 H

Holoubě z krve Gason Van De Wouwera!

Otec „625“ slušný závodník, syn „Gastona 113“! Mj. bratr „2040“, vynikajícího ročního holuba 2016, vítěze závodu!

Matka „402“ je výborná holubice, která ve svých dvou letech umístila všech 15 závodů!

Jde o hnízdní sestru „Mistrala“, který výborně závodil v Jihoafrické testovací stanici SAMDPR, kde na sázkách vyhrál více jak 2.000 USD, dokázal bodovat i z finálového závodu!

Holubice „402“ je vnučkou „Dark Toniho“

19

16-CZ-0234-1864 H

Otec „571“, spolehlivý závodník hlavně na kratších tratích! Ve dvou letech má umístěných celkem 24 závodů!
Z otcovy strany jde o polosourozence „553“, který vyhrál Celomoravský Cheb v konkurenci Českých a Slovenských holubů proti 41.284 holubům! Společným otcem jim je skvělý bývalý závodník č. „62“ od Františka Slováčka. Tento borec ve dvou letech vyhrál národně dvě Olympijské kategorie „H“ a „D“!
Z matčiny strany je „571“ vnuka Olympijského holuba „Topper“, který reprezentoval ČR na Olympiádě v Polsku v kategorii „D“. Holubice „4162“ je mj. bábou další Olympioničky „Lucky 13“, která jako roční umístila všech 15 závodů a reprezentovala ČR na Olympiádě v Budapešti 2015!

Matka nabízeného samečka je dobrá závodnice č. „47“, která ve dvou letech umístila 10 cena a letos jako tříletá k tomu přidala dalších 9 cen, z toho umístila mj. i Oostende 1007 km a Mayen 723 km.
Její otec „Tonis“ 1. Olymp. „E“ ČR 2013, 1. Eso DT Mor. Střed 2012! Fantastický závodník, syn základního chovného „Toniho“ a „Sudorky“. Ten byl pářený na výkonnou dceru dalšího Olympionika „Krecka“!

Holoubě „1864“ je přímým sourozencem holouběte „1545“, které letos vyhrálo závod Slaný 239 km proti 2.438 holoubatům!

20

16-CZ-0234-1866 He

Otec „PitBull“ jeden z nejlepších ročních holubů sezóny 2015! Jako roční 12 cen, včetně dvou posledních 5ti stovek. 11. cenu (první roční na oblasti) umístil i z extrémně horkého Wertheimu 562 km!

Otec „PitBulla“, holub „Modrý Van Hove“ je můj momentálně nejlepší dálkař! Jeho otec, děd „Pitt Bulla“ další skvělý dálkař „790“. Vše doplněno krví „Kolera“ a „Sudorky“.

Matka „PitBulla“ vynikající závodní holubice „1310“, jako roční 7. cenu v rámci Mor. Střed z Wertheimu 562 km proti 4.134 holubům + umístěný Leverkusen 746 km. Ve dvou letech 12 cen a další špičkové umístění nejenom na DT. Letěla 7. cenu (první na holubníku) z Celomoravského Chebu proti 31.277 holubům! Jde o dceru Olympijského holuba v kategorii „C“ z Budapeště holuba „6533“, mj. ve 3 letech super Eso Moravy Střed – jediný holub umístil všech 9 závodů (na první závod nasazeno více jak 9.600 holubů).

Hnízdní bratr „PitBulla“ vychoval vítězku loňského finálového závodu v Tatrách 520 km!

Matka nabízené holubice je nejlepší klasická dálkařka na holubníku „1258“, od dvou let umísťuje i Moravskou klasiku Oostende. Na svém kontě ji má už 3x!

Jde o matku další vynikající dvouleté závodnice č. „483“, vítězku letošního Wertheimu v rámci Moravy Střed proti 4.275 holubům, dále umístila Mayen 723 km, Band Bendheim 774 km a Oostende 1007 km, celkem umístila 11 závodů a 5.046 vítězných km!

21

15(16)-CZ-0234-2397 He?

Otec „Oostenďák“ nejlepší klasický dálkař na holubníku!

Extrémně těžké Oostende umístil již jako roční, od té doby ho má na svém kontě 3x!

Matka vdova, dcera bývalého výborného závodníka „Portutal“ z krve „Kolera“ a „Sudorky“

 

Copyright © 2016 JohnyF